Katalog ob razstavi

POSELITVENA PODOBA MENGŠA IN OKLOLICE
od prazgodovine do srednjega veka


    Ob arheološki razstavi, ki je bila odprta med 4. marcem in 25. aprilom 1999 v Galeriji klet v Mengšu, z naslovom: Poselitvena podoba Mengša in okolice od prazgodovine do srednjega veka, je Muzej Mengeš izdal tudi razstavni katalog z enakim naslovom. V katalogu so zbrani prispevki avtorjev iz različnih arheoloških institucij, ki obravnavajo poselitveni prostor Mengeškega polja med spodnjim tokom Pšate na zahodu, Kamniško Bistrico na vzhodu do Save na jugu.
    Katalog je zasnovan nekoliko širše, v uvodnem delu posamezni avtorji predstavljajo splošne značilnosti posameznih prazgodovinskih obdobij s ključnimi poudarki na spremembah, ki so za posamezen čas značilna ter najbolj značilnimi in najbolje raziskanimi najdišči v Sloveniji. V delu, kjer obravnavamo Mengeško polje se bralec seznani s številnimi arheološkimi najdišči in najdbami iz posameznega obdobja.
    Katalog je bogato opremljen z barvnimi fotografijami arheoloških predmetov in arheoloških najdišč najdenih na področju Mengša in okolice (115 fotografij), vsebuje 7 arheoloških kart s kartiranimi lokacijami ter 14 risarskih rekonstrukcij s prikazi življenja v preteklosti. Skupno publikacija obsega 80 strani.

 

Cena kataloga je 3.000,00 SIT. Naročilnico v obliki Word 97 (za Windows) lahko dobite tukaj in jo pošljete na naslov Muzeja Mengeš, Trdinov trg 10, 1234 Mengeš. Katalog lahko v muzeju tudi kupite.