Katalog likovnih del 2. Jelovškovega likovnega srečanja 
 
 
 

Ob prodajni razstavi, ki je bila odprta med 15. decembrom 2001 in 6. januarjem 2002 v Galeriji mežnariji v Mengšu, je izšel tudi katalog razstavljenih del.

Katalog ima 24. strani, v njem pa je natiskanih vseh 26 reprodukcij razstavljenih del. V nakladi 500 izvodov ga je izdal in založil Muzej Mengeš, zanj Janez Škrlep. Strokovno beseilo je napisal prof. dr. Mirko Juteršek, uredil ga je Janez Škrlep, fotografiral je Peter Škrlep, oblikovala ga je Jana Škrlep, tehnično pa ga je uredil Viljem Marjan Hribar. Jezikovno je katalog pregledala Helena Škrlep. Skeniranje in izdelava fotolitov: Fotolito Dolenc d. o. o., tisk: Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d. d.

Na naslovnici: Franc Jelovšek, avtoportret, 1748, freska v cerkvi sv. Lucije na Skaručni.Cena kataloga je 1.000,00 SIT. Naročilnico v obliki Word 97 (za Windows) lahko pošljete na naslov Muzej Mengeš, Trdinov trg 10, 1234 Mengeš. Katalog lahko v muzeju tudi kupite. 

Nazaj | Razstave | Muzej Mengeš | Projekti | Trgovina