KATALOG LIKOVNIH DEL 1. JELOVŠKOVEGA LIKOVNEGA SREČANJA


    Ob prodajni razstavi, ki je bila odprta med 19. februarjem in 12. marcem 2000 v Galeriji mežnariji v Mengšu, je Muzej Mengeš izdal tudi razstavni katalog z enakim naslovom. V katalogu, ki obsega 24 strani, je objavljenih 33 barvnih reprodukcij del, ki so nastala na 1. Jelovškovem likovnem srečanju.
    Katalog je izdal in založil Zavod Muzej Mengeš, zanj Janez Škrlep, strokovni tekst je napisal prof. dr. Mirko Juteršek, fotografiral je Peter Škrlep, oblikovala Jana Škrlep, tehnično ga je uredil Viljem-Marjan Hribar, jezikovno pa ga je pregledala Helena Škrlep. Izšel je v nakladi 150 izvodov.
    Na naslovnici: Franc Jelovšek: avtoportret 1753, freska v župnijski cerkvi Matere Božje na Sladki Gori.

 

Cena kataloga je 1.000,00 SIT. Naročilnico v obliki Word 97 (za Windows) lahko dobite tukaj in jo pošljete na naslov Muzeja Mengeš, Trdinov trg 10, 1234 Mengeš. Katalog lahko v muzeju tudi kupite.