2001

Katalog likovnih del 2. Jelovškovega likovnega srečanja

2000

Razglednice ob 300. obletnici rojstva Franca Jelovška
Katalog likovnih del 1. Jelovškovega likovnega srečanja

1999

Katalog ob razstavi LOJZE PERKO; Pasteli, risbe, kipi
Katalog ob razstavi POSELITVENA PODOBA MENGŠA IN OKOLICE od prazgodovine do srednjega veka