JANEZ TRDINA (1830-1905)
Slovenski pisatelj in etnolog


E. Justin - Janez Trdina
I. Vavpotič - Janez Trdina
Bajke in povesti o Gorjancih (il. Anton Koželj)
    "Trudil sem se, da stare narodne nazore pomnožim in obogatim z idejami napredujočega časa: z rodoljubjem, svobodoljubjem, slovenstvom. slovanstvom, s hrepenenjem po prosveti in vseh drugih zakladih, ki pospešujejo človeško blaginjo. Obenem pa sem odločil udrihati po praznoverju, ki se je obesilo na pravo vero Kristusovo in jo tišči k tlom ter ji preti, da jo ugonobi s svojimi izmišljotinami." 

    Janez Trdina 
 

    "Gore so me mikale tudi v Mengšu. Oblazil sem vse bližnje višave in nekoliko tudi hribovje okoli Kamnika. Najrajši pa sem hodil na Gobavico, in to na tisti vrhunec, ki se mu pravi pri Ogrinovem znamenju. Tu je stala nekdaj kapela sv Lavrencija, ki se je porušila, ker je nihče ni hotel popravljati. Ostala je skoraj le ena, precej visoka stena, ki se je zvala Ogrinovo znamenje radi bližnje Ogrinove hiše. Prekrasno se vidi od tod prostrano mengeško polje in do malega vsa mengeška župnija, ki je šla pred l. 1848 od Save do Kamnika. Še lepši pa je pogled na Snežnike, katerim pravijo Mengšani Grintavci, ker jim to ime ne pomeni le enega hriba, ampak vse Kamniške Alpe tja do Jermanovih vrat." 

    Janez Trdina: Moje življenje 


 

PODATKI O RAZSTAVI

Odprta je bila od 14. 7. do 30. 7. 1995 v Galeriji mežnariji. 

Razstava je bila rezultat odličnega sodelovanja Muzeja Mengeš in Kulturnega društva Franca Jelovška Mengeš z Dolenjskim muzejem iz Novega mesta, tudi s študijsko knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, Slovansko knjižnico in Narodno in univerzitetno knjižnico iz Ljubljane. 
Na razstavi so bila predstavljena Trdinova tiskana dela, tiskana dela o njem, nekateri njegovi rokopisi, pisma nekaterim znanim Slovencem, njegovi dokumenti in dokumenti o njem. 
Predstavljen je bil njegov rojstni kraj Mengeš v tistem času, njegovi službeni postaji Varaždin in Reka, predvsem pa Novo mesto, kjer je živel od svoje zgodnje upokojitve do smrti 14. 7. 1905. 
Na razstavi je bilo razstavljenih nekaj njegovih osebnih predmetov, njegove upodobitve avtorjev fotografa Dolenca, Antona Koželja, Franca Ropreta, Ivana Vavpotiča, Savinška, Justina, Avsca, Maleža, Černigoja, Kobeta in Lamuta ter ilustracije njegovih Bajk in povesti o Gorjancih in sicer od slikarjev Borisa Kobeta, Antona Koželja, Vladimira Lamuta, Melite Vovk in skice za ilustracijo legende o nastanku Mengša Mojce Vilar. 

Ob odprtju razstave je imel slavnostni govor akademik prof. dr. Dušan Moravec. 

EKSPONATE SO POSODILI

  • Narodna in univerzitetna knjižnica,
  • Slovanska knjižnica,
  • Študijska knjižnica Mirana Jarca Novo mesto,
  • Župnišče Mengeš,
  • Osnovna šola Mengeš,
  • Janez Škrlep, Milan Jenčič in Stane Gregorc.


Pri postavitvi razstave je sodelovala strokovna sodelavka Majda Lampič. 

Razstavo so omogočili: Mizarstvo Tone Ipavec, Občina Mengeš, Tesarstvo Kosec, Silvatica Mengeš d. o. o., MI AMIGO Mengeš.