MIKI MUSTER
Razstava stripa in risanega filma 
 

    Spoštovane gospe in gospodje ! 

    Vse skupaj vas prav lepo pozdravljam v imenu Dolenjskega muzeja in tudi svojem. Veseli nas, da lahko na poti po Sloveniji na povabilo muzeja in Kulturnega društva Franca Jelovška Mengeš, gostujemo tudi v vašem mestu z eno najuspešnejših razstav, ki jo danes odpiramo že šestnajstič in sicer z razstavo Stripa in risanega filma, s katero vam predstavljamo retrospektivo akademskega kiparja, ilustratorja, animatorja in karikaturista, gospoda Mikija Mustra. Predstavljamo vam njegovo ustvarjanje od začetkov do danes, vključno z delčkom njegovega zadnjega stripa z naslovom Martin Krpan, ki je tik pred izidom.Razstava je bila prvič na ogled v februarju in marcu mesecu leta 1995 v Dolenjskem muzeju, kjer smo bili tudi inicijatorji in avtorji razstave, s katero od takrat dalje v sodelovanju z g. Mustrom gostujemo po Sloveniji. Tako je razstava gostovala še v Metliki, Tržiču, Laškem, Mariboru, Murski Soboti, Lendavi, Slovenj Gradcu, Ljubljani, Brežicah, Kranju, Piranu, Sevnici, na Ptuju in Kočevju, kjer si jo je ogledalo preko trideset tisoč obiskovalcev. Tako bo po številu gostovanj zagotovo največkrat postavljena razstava v Sloveniji, prav tako pa tudi ena najbolj obiskanih.Po obsegu je to prva tovrstna in nadvse uspešna predstavitev Mikija Mustra širši slovenski javnosti. Naš namen pa je tudi bil, da z razstavo pritegnemo vse generacije, opozorimo na sporočilnost in značilnosti stripa in risanega filma, predvsem pa, da slovenski javnosti predstavimo veliko ustvarjalnost Mikija Mustra, ki smo ga do sedaj poznali samo preko njegovih stripovskih junakov Zvitorepca, Lakotnika in Trdonje ter že kar legendarnih cik-cak zajčkov in drugih reklamnih filmov, in za kar menim, da nam je glede na odziv tudi v celoti uspelo in preseglo vsa naša skupna pričakovanja. Več o avtorju, njegovem delu in njegovih junakih pa nam bo v nadaljevanju spregovoril gospod Rado Kostrevc, zunanji sodelavec Dolenjskega muzeja, ki je tudi avtor teksta v priložnostnem katalogu, ki smo ga v Dolenjskem muzeju izdali in založili ob tej razstavi.Na koncu bi se rad za povabilo v Mengeš zahvalil organizatorju, Muzeju Mengeš in Kulturnemu društvu Franca Jelovška Mengeš, še posebej pa g. Janezu Škrlepu. Prav tako pa hvala tudi g. Mustru, ki že več kot dve leti aktivno, udeležil se je prav vseh otvoritev, in potrpežljivo sodeluje pri celotnem projektu, kakor tudi gospodu Radu Kostrevcu.Prepričan sem, spoštovani obiskovalci, da boste tudi tu, kot povsod, kjer smo do sedaj gostovali, preživeli prijeten večer v druženju z Mikijem Mustrom in njegovimi junaki. 

    Direktor Dolenjskega muzeja Zdenko Piclej