Mlajša kamena doba - neolitik 

     Mezolitiku je sledilo prazgodovinsko obdobje – mlajša kamena doba ali neolitik. V Evropi traja od 7. do 3. tisočletja pr. Kr., pri nas pa od 6. do konca 5. tisočletja pr. Kr. Značilnosti tega obdobja so: poljedelstvo, živinoreja, stalne naselbine, lončarstvo, izmenjava dragocenih predmetov (npr. nekatere vrste školjk, obsidiana – trda, steklu podobna vulkanska kamnina, navadno črne barve, iz njega so izdelovali orodje in nakit) oziroma zametki trgovine. V tem času so imeli pomembno vlogo tudi lov, ribolov in nabiralništvo. 
     Najstarejše neolitske naselbine v Sloveniji so bile zvečine v jamah in spodmolih. Najbolj znane so Trhlovca, Mala Triglavca in Podmol pri Kastelcu na divaškem in petrinjskem Krasu. Iz tega obdobja poznamo tudi naselbino na prostem na Serminu pri Kopru. Vse, ki smo jih imenovali, časovno uvrščamo v drugo polovico 6. in v 5. tisočletja pr. Kr. 
     Pri izkopavanju neolitskih najdišč na Krasu so arheologi našli veliko ostankov grobe lončenine za vsakdanjo rabo, medtem ko so manj številne lepo okrašene primerke uporabljali v posebne, verjetno kultne namene. Sem spadajo odlomki kultnih posod – rhytonov, iz Male Triglavce in Sermina. Tudi kameno orodje in živalske kosti nam povedo veliko, predvsem o prehrani in ekonomiji takratnih ljudi. Domneva se, da so živeli na Krasu pastirji, ki so se skupaj z drobnico in živino selili iz kraja v kraj. 
     V osrednji in vzhodni Sloveniji se je neolitsko obdobje pričelo nekoliko pozneje, in sicer v 5. tisočletju pr. Kr. Domneva se, da je mlajšekamenodobni človek prišel na to območje z vzhoda oziroma jugovzhoda in zato najprej poselil vzhodno in jugovzhodno Slovenijo (Prekmurje, Krška kotlina, Bela krajina). Neolitske najdbe iz Moverne vasi v Beli krajini razkrivajo, da se je ukvarjal s poljedelstvom, lovom in najbrž z živinorejo (za slednjo nimamo veliko neposrednih dokazov, saj se kosti zaradi kislosti tal niso ohranile). Neolitski človek je sam izdeloval kakovostno lončenino. Med keramičnimi najdbami so najbolj prepoznavne sklede na nogi, prebarvane z rdečo barvo. 

     Anton Velušček