O razstavi


Odprtje razstave je bilo v četrtek, 4. sušca 1999, ob 19. uri v Galeriji klet na Slovenski cesti 30 v Mengšu.

Razstava je bila na ogled do 25. aprila 1999 vsak dan od 16. do 19. ure.
 

Organizator:
Zavod Muzej Mengeš, zanj Janez Škrlep

Avtorica:
Janja Železnikar

Strokovni sodelavci:
dr. Dragan Božič (IZA ZRC SAZU)
dr. Jana Horvat (IZA ZRC SAZU)
Darko Knez (NMS)
dr. Timotej Knific (NMS)
Eva Kocuvan (NMS)
Neva Trampuž – Orel (NMS)
Primož Pavlin (IZA ZRC SAZU)
dr. Verena Vidrih - Perko (GM Kranj)
Milan Sagadin (ZVNKD Kranj)
Irena Šinkovec (MM Lj.)
mag. Peter Turk (OA FF Lj.)
mag. Anton Velušček (IZA ZRC SAZU)

Oblikovanje:
Peter Škrlep

Postavitev:
Viljem - Marjan Hribar
Janez Škrlep
Peter Škrlep
Janja Železnikar

Fotografije:
Peter Škrlep
Tomaž Lauko (NMS)
Dimitris Nikolaou (OA FF Lj.)
Bojan Pollak 
Milan Sagadin (ZVNKD Kranj)
Primož Pavlin (IZA ZRC SAZU)
Peter Turk (OA FF Lj.)

Risarske rekonstrukcije:
Marjan Gabrilo
Janez Škrlep

Osnove kart:
Š Geodetska uprava Republike Slovenije
(dovoljenje za objavo podatkov št. 90411-12/1999-2)

Zajem in kartografska obdelava kart:
Leon Kobetič (LOCUS d. o. o. Domžale)
Janja Železnikar (LOCUS d. o. o. Domžale)

Gradivo hranijo:
Muzej Mengeš
Kulturni center – Muzej Kamnik
Narodni muzej Slovenije
Jamarski dom na Gorjuši – muzejska zbirka (Aleš Stažar)
Miran Bremšak
dr. Tone Cevc
Miran Novak
Ivan Ovsenik
Roman Posavec
France Stele
Anže Vidali

Restavriranje in konserviranje razstavljenih predmetov:
Gorazd Lemajič (NMS)
Sonja Perovšek (NMS)
Marjanca Jeglič (GM Kranj)
Andrej Pibernik (ZVNKD Kranj)

Jezikovni pregled:
Helena Škrlep

Razstava je bila postavljena v sodelovanju s Kulturnim društvom Franca Jelovška Mengeš.

Razstavo so omogočili:
Donatorji: Občina Mengeš, Agroind Vipava 1884 d. d., Avto Debevc Mengeš, Simps’S d. o. o., Hidrotehnik d. o. o. Ljubljana, Avto Car Mengeš, Filc Mengeš d. d.

Sponzorji: Foto Bobnar Mengeš, Kosec Peter – Tesarstvo in žagarstvo Mengeš, Ipavec Anton – Mizarstvo Mengeš, Šum d. o. o. Ljubljana, Plamtex d. o. o. Mengeš, Bayer Pharma d. o. o. Ljubljana, Silvatica Mengeš d. o. o., Medic s. p. Mengeš, Semesadike Mengeš d. d., Varnost Mengeš, MI AMIGO d. o. o. Mengeš.