Zgodnji srednji vek

 
74. BRONASTI OBSENČNI OBROČEK
pr.: 4,0x4,5 cm 
Mengeš, Mežnarija 1997. 
Čas. opredelitev: 10.–11. st. po Kr. 
Hrani: Muzej Mengeš, akc. št. 1998/011-2. 
Foto: Peter Škrlep.
75. BRONASTI OBSENČNI OBROČKI
pr.: 4,1 cm, 3,5 cm in 4,3 cm 
Mengeš, župnijska cerkev sv. Mihaela. 
Najdeni leta 1899 pri gradnji župnišča. 
Čas. opredelitev: 10.–11. st. po Kr. 
Hrani: NMS, inv. št. S 2178, S 2182, S 2195. 
Foto: Tomaž Lauko (NMS). 
Literatura: Vuga 1975, 36–37, sl. 4: 7; 5: 3, 4; Korošec 1979, 124, t. 52: 10; 53: 1b.
76. BRONASTA OKRASNA SPONKA Z EMAJLOM (pr.: 3,4 cm) 
Mengeš, župnijska cerkev sv. Mihaela. 
Najdena leta 1899 pri gradnji župnišča. 
Čas. opredelitev: 9.–10. st. po Kr. 
Hrani: NMS, inv. št. S 2163. 
Foto: Tomaž Lauko (NMS). 
Literatura: Vuga 1975, 34, sl. 1: 65; Korošec 1979, 124, t. 51: 19.
77. BRONASTI POLMESEČASTI UHANI Z EMAJLOM
viš.: 4,1 cm, 4,2 cm in 4,2 cm 
Mengeš, župnijska cerkev sv. Mihaela. 
Najdeni leta 1899 pri gradnji župnišča. 
Čas. opredelitev: 9.–10. st. po Kr. 
Hrani: NMS, inv. št. S 2153, S 2154, S 2155. 
Foto: Tomaž Lauko (NMS). 
Literatura: Šmid 1908, 35, t. 2: 23, 24; Bregant 1954, 18, t. 2: 7; Vuga 1975, 37, sl. 7: 6; Korošec 1979, 123-124, t. 50: 3c; 51: 1, 2.
78. BRONASTI KRAGULJČEK
viš.: 2,8 cm 
Mengeš, župnijska cerkev sv. Mihaela. 
Najden leta 1899 pri gradnji župnišča. 
Čas. opredelitev: 9.–10. st. 
Hrani: NMS, inv. št. S 2168. 
Foto: Tomaž Lauko (NMS). 
Literatura: Šmid 1908, 36, t. 2: 28; Vuga 1975, 37, sl. 7: 6; Korošec 1979, t. 51: 21.