Starejša železna doba - halštatsko obdobje

 
21. GROB
Grob je bil žgan, pokrit z latvico. 
Odkril ga je kmet Ogrin v 19. stoletju. 
ŽELEZNI NOŽ (dol.: 37,5 cm) 
BRONASTI ZAPESTNICI (pr.: 7 cm) 
Mengeš, Pri Puščavniku (Pristava 7). 
Čas. opredelitev: 8. st. pr. Kr. 
Hrani: NMS, inv. št. P 4630a–P 4360c. 
Foto: Tomaž Lauko (NMS). 
Literatura: Gabrovec 1965, 96–97, t. 6: 1, 12, 13; Gabrovec 1975c, 193.
22. KERAMIČNA ŽARA
pr. u.: 20,9 cm, pr. d.: 11,5 cm, viš.: 25,4 cm 
Mengeš, Oranžerija. 
Žaro je lastnik Oranžerije leta 1993 našel tik pod stavbo, parc. št. 7/1 k. o. Mengeš. 
Čas. opredelitev: 9.–8. st. pr. Kr. 
Pridobil: ZVNKD Kranj. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1997, 172–173.
23. KERAMIČNA ŽARA
pr. u.: 18,3 cm, viš.: 15,2 cm 
Mengeš, Osnovna šola – prizidek za predvideno 
telovadnico 1997, sonda 1. 
Čas. opredelitev: 9.– 8. st. pr. Kr. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Foto: Peter Škrlep.
24. GROB 1
Žgani grob, obdan s kamenjem, izkopan 25. 8. 1939 na parceli št. 1498/1 k. o. Mengeš. 
Pridatki v grobu: keramični skodeli, situla, skodela s presegajočim ročajem, žara, podstavek za posodo, 
KERAMIČNA SKLEDA NA NOGI
BRONASTI OKOV
Mengeš – Staretova drevesnica. 
Čas. opredelitev: 2. pol. 8. – zač. 7. st. pr. Kr. 
Hrani: NMS, inv. št. P 8848, P 8851. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Gabrovec 1965, 97, t. 1: 6; 2: 1; Gabrovec 1975c, 193.
25. GROB 2
Žgani grob, obdan s kamenjem, izkopan 31. 8. 1939 na parceli št. 1498/1 k. o. Mengeš. 
Pridatki v grobu: keramična skleda, bronasta igla, 
KERAMIČNI SKODELI Z ROČAJEM 
BRONASTA ŽICA
BRONASTA VEČGLAVA IGLA
KERAMIČNA ŽARA
Mengeš – Staretova drevesnica. 
Čas. opredelitev: 2. pol. 8. – zač. 7. st. pr. Kr. 
Hrani: NMS, inv. št. P 8852–P 8855, P 8857, P 8878. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Gabrovec 1965, 97, t. 2: 2, 4, 6; 3: 1; Gabrovec 1975c, 193.
26. GROB 3 
Grob je bil odkrit leta 1957 ob gradnji blokov, vrstnih hiš št. 11–21 na Zadružniški ulici v Mengšu. 
Vkopan v prod, pokop skeleten. 
OBROČEK IZ BRONASTE PLOČEVINE
Čas. opredelitev: 8. st. pr. Kr. 
Hrani: NMS, inv. št. P 18585. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Gabrovec 1965, 98, t. 3: 5; Gabrovec 1975c, 193.
27. GROB 6
Grob je bil odkrit leta 1957 ob gradnji blokov, vrstnih hiš št. 11–21 na Zadružniški ulici v Mengšu. 
Vkopan v prod, pokop skeleten. 
BRONASTA LOČNA SPONKA
BRONASTE ZAPESTNICE
Čas. opredelitev: 8. st. pr. Kr.
Hrani: NMS, inv. št. P 110405–P 11408.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Gabrovec 1965, 98, t. 3: 7–9: Gabrovec 1975c, 193.
28. GROB
Najden ob izkopavanju rimske naselbine pri podjetju Semesadike 1978. V pitos je bil položen dojenček. Grob je bil skeleten.
Pridatki v grobu: bronasta ovratnica, keramična posoda,
KERAMIČNI NAREBRENI PITOS
Mengeš – Semesadike.
Čas. opredelitev: 6. st. pr. Kr.
Hrani: MK.
Foto: Peter Škrlep
Literatura: Sagadin 1995, 217.
29. BRONASTA DVOZANKASTA SPONKA
dol.: 8,1 cm, viš.: 5,8 cm
Mengeš, neznano najdišče.
Čas. opredelitev: 8. st. pr. Kr.
Hrani: MK, inv. št. P 75.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Gabrovec 1965, 100, t. 5: 8; Gabrovec 1975c, 193.
30. BRONASTA DVOZANKASTA SPONKA
dol.: 9,3 cm, viš.: 6,7 cm; pr. obročkov: 3,6 cm
Mengeš, Zadružniška cesta, iz skeletnega groba.
Čas. opredelitev: 8. st. pr. Kr.
Hrani: Anže Vidali.
Foto: Peter Škrlep.
31. BRONASTA VEČGLAVA IGLA
dol.: 13,5 cm
Mengeš. Leta 1973 jo je izkopal Rudi Kunstelj, Zadružniška 8, v severozahodnem delu parcele št. 570/10 k. o. Mengeš.
Čas. opredelitev: 8. – začetek 7. st. pr. Kr.
Hrani: MK.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Zupančič 1979, 19.
32. BRONASTA CERTOŠKA FIBULA
dol.: 4,0 cm
Mengeš, Osnovna šola – prizidek za predvideno telovadnico 1997, sonda 2.
Čas. opredelitev: 5. st. pr. Kr.
Izkopal: ZVNKD Kranj.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Josipovič, Kajfež 1997, 22.
33. STEKLENA JAGODA V OBLIKI OVNOVE GLAVE
dol.: 1,7 cm
Gobavica 1978. Najditelj: Miran Novak.
Čas. opredelitev: 5.–4. st. pr. Kr.
Hrani: Muzej Mengeš, akc. št. 1998/09–16.
Foto: Peter Škrlep
34. KERAMIČNA VIJČKA
pr.: 3,6 cm, viš.: 2,4 cm
pr.: 3,2 cm, viš.:1,9 cm
ODLOMKI LONČENINE
Mengeš, Pot Rašiške čete 4. 
Čas. opredelitev: bronasta – železna doba.
Izkopal: ZVNKD Kranj.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Sagadin 1989e, 230.
35. KERAMIČNI VIJČKI
pr.: 3,9 cm, viš.: 2,9 cm
pr.: 3,3 cm, viš.: 2,8 cm
pr.: 2,6 cm, viš.: 1,9 cm
Mengeš, Osnovna šola – dovozna pot v kuhinjo 1993.
Čas. opredelitev: bronasta – železna doba.
Izkopal: ZVNKD Kranj.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Sagadin 1997, 173.
36. ŽRMLJE
vel.: 39,4x18,5 cm
Mengeš, Osnovna šola – prizidek za predvideno
telovadnico 1997, sonda 1.
Čas. opredelitev: bronasta – železna doba.
Izkopal: ZVNKD Kranj.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Josipovič, Kajfež 1997, 22.