Starejša kamena doba - paleolitik
1. KOŠČENI KONICI
dol.: 15,1 cm, šir.: 3,6 cm
dol.: 12,5 cm, šir.: 3,6 cm
Mokriška jama.
Starost: približno 30.000 let.
Hrani: NMS, inv. št. M. j. 4, M. j. 3.
Foto: Tomaž Lauko (NMS).
Literatura: Brodar, Osole 1979, 144, t. 10: 1, 2.
2. KAMENO ORODJE
viš.: 2,8 cm, šir.: 3,6 cm
viš.: 2,9 cm, šir.: 2 cm
Mokriška jama.
Starost: približno 30.000 let.
Hrani: NMS, inv. št. M. j. 1, M. j. 2.
Foto: Tomaž Lauko (NMS).
Literatura: Brodar, Osole 1979, 144, t. 10: 4, 5.
3. KAMENO ORODJE
vel.: 4,9x3,0 cm
viš: 6,2 cm
viš.: 6,7 cm
Babja jama.
Starost: približno 12.000 let.
Hrani: Jamarski dom na Gorjuši – muzejska zbirka, inv. št. B. j. 23, B. j. 25, B. j. 78.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Brodar, Osole 1979, 135, t. 14: 3, 10, 8; Osole 1989, 34, t. 1: 2; 2: 6; 3: 1.
4. KOŠČENI OBROČEK
pr.: 2,2 cm
Babja jama.
Starost: približno 12.000 let.
Hrani: NMS, inv. št. B. j. 193.
Foto: Tomaž Lauko (NMS).
Literatura: Pohar, Josipovič 1992, 8, t. 1: 3a, 3b.