Rimsko obdobje

 
42. BRONASTA ZAJEMALKA
pr.: 5,9 cm, viš.: 2,3 cm 
Osnovna šola Mengeš 1977, ob strojnem izkopu za gradnjo šole. 
Najditelj: Miran Novak. 
Čas. opredelitev: 1. st. po Kr. 
Hrani: Muzej Mengeš, akc. št. 1998/009–8. 
Foto: Peter Škrlep.
43. BRONASTA ŽLIČKA
dol.: 3,9 cm 
Osnovna šola Mengeš 1977, ob strojnem izkopu za gradnjo šole. 
Najditelj: Miran Novak. 
Čas. opredelitev: 1. st. po Kr. 
Hrani: Muzej Mengeš, akc. št. 1998/009–6. 
Foto: Peter Škrlep.
44. KERAMIČNA OLJENKA
pr.: 6,8 cm, viš.: 2,2 cm 
Mengeš, neznano najdišče. 
Najditelj: Ivan Vidali. 
Čas. opredelitev: 1.–2. st. po Kr. 
Hrani: Anže Vidali. 
Foto: Peter Škrlep.
45. DVOROČAJNA AMFORA 
pr. ustja: 7,3 cm, viš.: 18,7 cm 
Mengeš, Cankarjeva ulica. 
Čas. opredelitev: 2. st. po Kr. 
Hrani: MK. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Zupančič 1979, t. 1: 7.
46. SREBRNI NOVEC – denarij 
Gobavica, steza za trim – nad Marijino kapelico. 
Republika. 
Kovan med letoma 32–31 pr. Kr. v potujoči kovnici. 
Hrani: Muzej Mengeš, akc. št. 1998/011-1. 
Foto: Peter Škrlep. 
Opredelitev: Numizmatični kabinet NMS. 
Literatura: RRC 544/26.
47. BRONASTI NOVEC – dupondij 
Mengeš, neznano najdišče. 
Avgust. 
Kovan leta 18 pr. Kr. v Rimu. 
Hrani: Anže Vidali. 
Foto: Peter Škrlep. 
Določitev novca: Numizmatični kabinet NMS. 
Literatura: RIC 326.
48. BRONASTI NOVEC – as 
Mengeš, Osnovna šola, parc. št. 11/9 k. o. Mengeš. 
Tiberij (za Divus Avgustus). 
Kovan med letoma 22–30 po Kr. v Rimu. 
Hrani: Roman Posavec. 
Foto: Peter Škrlep. 
Opredelitev: Numizmatični kabinet NMS. 
Literatura: RIC 81.
49. BRONASTI NOVEC
Mengeš, Osnovna šola, parc. št. 11/9 k. o. Mengeš. 
Konstantin I. 
Kovan leta 317 v Ogleju (Aquileia). 
Hrani: Roman Posavec. 
Foto: Peter Škrlep. 
Opredelitev: Numizmatični kabinet NMS. 
Literatura: RIC 4.
50. BRONASTI NOVEC
Mengeš, neznano najdišče. 
Gracijan. 
Kovan med letoma 378 in 383 v Sisku (Siscia). 
Hrani: Anže Vidali. 
Foto: Peter Škrlep. 
Opredelitev: Numizmatični kabinet NMS. 
Literatura: RIC 26a/2.
51. KERAMIČNE POSODE (viš.: 17,1 cm, 18,7 cm) 
ENOROČAJNI VRČ (pr. u.: 7,8 cm, viš.: 13,1 cm) 
TRUP AMFORE (dol.: 31,6 cm) 
ROČAJ AMFORE (viš.: 11,0 cm) 
GLAZIRANI KROŽNIK (viš.: 5,0 cm) 
OŠ Mengeš, prizidek 1993. Rimski vodnjak. 
Čas. opredelitev: posode, ročaj amfore: 1.–2. st. po Kr.; trup amfore, glazirani krožnik: 4. st. po Kr. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1997, 172–173.
52. ŽRMLJE 
pr.: 34,0x33,5 cm, viš.: 10,2 cm 
OŠ Mengeš, prizidek 1993. Rimski vodnjak. 
Čas. opredelitev: rimsko obdobje. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Literatura: Sagadin 1997, 172–173.
53. KERAMIČNI ŠOBI
pr. u.: 8,1 cm, viš.: 8,7 cm 
pr. u.: 6,0 cm, viš.: 3,6 cm 
Mengeš, športna dvorana Fit Top1988. 
Čas. opredelitev: 1.–2. st. po Kr. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1989b, 227–229; Sagadin 1995, 228, 229, t. 9: 3; 11: 3.
54. SKODELICA TANKIH STEN (viš.: 4,2 cm) 
VRČ Z DETELJIČASTIM IZLIVOM (viš.: 6,3 cm) 
SIGILATNA SKODELA (viš.: 3,3 cm) 
Mengeš, športna dvorana Fit Top 1988, ob južnem robu gradbene jame. 
Čas. opredelitev: 2. pol. 1. st. in 1. pol. 2. st. po Kr. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1989b, 227–229, sl. 44: 4, 5; Sagadin 1995, 227, 230, t. 7: 6, 8, 11.
55. BRONASTI PRSTAN
pr.: 2,1x1,5 cm 
Mengeš, športna dvorana Fit Top 1988, ob južnem robu gradbene jame. 
Čas. opredelitev: 1.–2. st. po Kr. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1989b, 227–229; Sagadin 1995, 227, t. 7: 2.
56. BRONASTI OBESEK
dol.: 4,2 cm 
Mengeš, športna dvorana Fit Top 1988. 
Čas. opredelitev: 1.–2. st. po Kr. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1989b, 227–229, sl. 44: 3. 
57. ŽELEZNI NOŽEK
dol.: 7,5 cm 
Mengeš, športna dvorana Fit Top 1988. 
Čas. opredelitev: 1.–2. st. po Kr. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Foto: Peter Škrlep.
58. ODLOMEK AMFORE
vel. fr.: 7,8x8,7 cm 
Mengeš, vrtec Gobica 1985/1986, objekt 2. 
Čas. opredelitev: zgodnje 5. – sr. 7. st. po Kr. 
Hrani: MK. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1986b, 269; Sagadin 1989a, 222, t. 1: 11; Sagadin 1995, 220, 222, t. 2: 11.
59. ODLOMEK AMFORE
vel. fr.: 8,0x8,4 cm 
Mengeš, vrtec Gobica 1985/1986, naključna najdba. 
Čas. opredelitev: druga pol. 4. – konec 6./7. st. po Kr. 
Hrani: MK. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1986b, 269; Sagadin 1989a, 223, t. 2: 9; Sagadin 1995, 221, 224, t. 4: 5.
60. ODLOMEK AFRIŠKE OLJENKE
dol.: 6,9 cm, viš.: 1,8 cm 
Mengeš, Semesadike 1978, objekt 6. 
Čas. opredelitev: 4.–6. st. po Kr. 
Hrani: MK. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1989a, 224, t. 1: 5; Sagadin 1995, 221, 223, t. 3: 10.
61. BRONASTI SPONKI
dol.: 7,5 cm, viš.: 2,1 cm 
dol.: 5,1 cm, viš.: 1,5 cm. 
Mengeš, Semesadike 1978, objekt 6. 
Čas. opredelitev: avgustejsko obdobje – 1. st. po Kr. 
Hrani: MK. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1989a, 224, t. 1: 15, 14; Sagadin 1995, 221, 223, t. 3: 11, 12.
62. AMFORA
viš.: 45 cm, pr. ustja: 19 cm 
Leta 1983 je Kostja Modec pri izkopu za gradbeno jamo stavbe na Pristavi 5a našel amforo. 
Bila je uporabljena kot žara. 
Čas. opredelitev: avgustejsko obdobje – 1. st. po Kr. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1989d, 230, sl. 44: 2.
63. GROB
Žgani grob, pepel pokojnika je bil položen v kamnito skrinjo skupaj s pridatki: železni nož, 
STEKLENA SKLEDA Z VERTIKALNIMI REBRI
pr. u.: 14,0 cm, viš.: 3,4 cm 
STEKLENA BALZAMARIJA viš.: 7,0 cm in 7,2 cm 
Mengeš, Slomškova ulica, parc. št. 568/2 k. o. Mengeš. 
Čas. opredelitev: 1. pol. 2. st. po Kr. 
Hrani: MK, inv. št. 209-211. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Zupančič 1979, 20, t. 1: 1–5.
64. GROB
Žgani grob. Grobna jama je bila obzidana s kamenjem in pokrita s tegulami. 
PEČATNA OLJENKA – p. FORTIS
dol: 10,3 cm, viš.: 3,6 cm 
ENOROČAJNI VRČ
pr. u.: 5,8–5,0 cm, pr. d.: 9,0 cm, viš.: 16,8 cm 
Mengeš, Kamniška cesta, parc. št. 920/2 k. o. Mengeš. 
Čas. opredelitev: 1. pol. 2. st. po Kr. 
Hrani: Franc Zorman. 
Foto: Peter Škrlep.
65. GROB 1
Žgani grob.Grobna jama obdana s štirimi tegulami. 
Izkopan 12. 3. 1993. 
KERAMIČNI LONČEK (pr. u.: 8,8, cm, pr. d.: 6,2 cm, viš.: 9,5 cm) 
ROČAJ AMFORE (vel. fr.: 6,1x5,4 cm) 
KERAMIČNA POSODA – ŽARA (pr. u.: 8,8, cm, pr. d.: 6,0 cm, viš.: 11,3 cm) 
ODLOMEK STEKLA (dol.: 3,5 cm) 
BRONASTI NOVEC (Gordijan III. – 241) 
PEČATNA OLJENKA – p. QG(C?) (dol.: 9,2 cm, viš.: 3,0 cm) 
ŽELEZNI NOŽ (dol.: 19,8 cm) 
Mengeš, med športno dvorano in osnovno šolo, parc. št. 11/2 k. o. Mengeš. 
Čas. opredelitev: 3. st. po Kr. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1997, 172–173.
66. GROB 2
Žgani grob. Grob vel. 2,0x2,5 m; grobna jama  0,90x0,80 m. Izkopan 15. 3. 1993. 
KERAMIČNA LONČKA
pr. u.: 8,5 cm, pr. d.: 5,3 cm, viš.: 9,5 cm 
pr. u.: 7,4 cm, pr. d.: 3,8 cm, viš.: 9,0 cm 
KERAMIČNA POSODA 
pr. u.: 9,7 cm, pr. d.: 6,3 cm, viš.: 11,0 cm 
ŽELEZNI ŽEBLJI
ODLOMEK DNA STEKLENEGA KOZARCA?
KERAMIČNA OLJENKA (dol.: 10,2 cm, viš.: 2,7 cm) 
KERAMIČNI KROŽNIK (viš.: 6,1 cm) 
Mengeš, med športno dvorano in osnovno šolo, parc. št. 11/2 k. o. Mengeš. 
Čas. opredelitev: 3. st. po Kr. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1997, 172–173.
67. GROB 3
Žgani grob. Vkopan v zemljeno osnovo 20 cm pod današnjo hodno površino. Izkopan 16. 3. 1993. 
OLJENKA (dol.: 8,0 cm, viš.: 2,7 cm) 
ROČAJ AMFORE (viš.: 10,4 cm) 
ŽELEZNI ŽEBELJ (dol.: 6,4 cm) 
BRONASTI OBROČEK (pr.: 1,7 cm) 
KERAMIČNI VIJČEK (pr.: 3,3 cm, viš.: 2,0 cm) 
Mengeš, med športno dvorano in osnovno šolo, parc. št. 11/2 k. o. Mengeš. 
Čas. opredelitev: 3. st. po Kr. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1997, 172–173.
68. GROB 4
Skeletni grob. Ostanki preperelih desk. Izkopan 17. 3. 1993. 
ODLOMEK BRONASTE ŽICE (dol.: 3,1 cm) 
ODLOMEK BRONASTE IGLE (dol.: 2,9 cm) 
BRONASTI NOVEC (Konstans ali Konstancij II., 348–350) 
Mengeš, med športno dvorano in osnovno šolo, parc. št. 11/2 k. o. Mengeš. 
Čas. opredelitev: sr. 4. st. po Kr. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1997, 172–173.
69. GROB 4a
Žgani grob. Vkopan v zemljeno osnovo približno 10 cm pod današnjo hodno površino. Izkopan 23. 3. 1993. 
KERAMIČNA POSODA – ŽARA (pr. u.: 9,7 cm, pr. d.: 5,5 cm, viš.: 11,4–11,7 cm) 
PEČATNA OLJENKA – p. QGC (dol.: 8,9 cm, viš.: 3,0 cm) 
ŽELEZNI NOŽ (dol.: 8,2 cm) 
Mengeš, med športno dvorano in osnovno šolo, parc. št. 11/2 k. o. Mengeš. 
Čas. opredelitev: 3. st. po Kr. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Literatura: Sagadin 1997, 172–173.
70. GROB 5
Žgani grob. Grobna jama vel. 0,80x0,80 m. Vkopan v zemljeno osnovo približno 10 cm pod današnjo hodno površino. Izkopan 23. 3. 1993. 
KERAMIČNE POSODE
pr. u.: 13,9 cm, pr. d.: 9,6 cm, viš.: 16,6 cm 
pr. u.: 10,9 cm, pr. d.: 7,3 cm, viš.: 18,3 cm 
pr. u.: 11,1 cm, pr. d.: 8,7 cm, viš.: 18,4 cm 
pr. d.: 6,0 cm, viš.: 7,6 cm 
Mengeš, med športno dvorano in osnovno šolo,  parc. št. 11/2 k. o. Mengeš. 
Čas. opredelitev: 3. st. po Kr. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Literatura: Sagadin 1997, 172–173.
71. GROB 6
Žgani grob. Grobna jama vel. 1,00x1,20 m. Izkopan 26. 3. 1993. 
ENOROČAJNI VRČ pr. u.: 4,8 cm, viš.: 19,3 cm 
KERAMIČNI POSODI 
pr. u.: 7,9 cm, pr. d.: 5,6 cm, viš.: 9,2 cm 
pr. u.: 8,4–8,6 cm, pr. d.: 4,7x5,1 cm, viš.: 10,3–10,8 cm 
PEČATNA OLJENKA – p. VARI (dol.: 9,2 cm) 
BRONASTI OBROČEK (pr.: 3,1 cm) 
ODLOMEK BRONA (vel. fr.: 1,7x0,6 cm) 
ŽELEZNI NOŽ (dol.: 16,0 cm) 
Čas. opredelitev: 3. st. po Kr. 
Izkopal: ZVNKD Kranj. 
Literatura: Sagadin 1997, 172–173.
72. ODLOMKA TUBULOV
vel. fr.: 5,6x7,0 cm in 8,3x7,1 cm 
Žeje pri Komendi, površinska najdba, 1989. 
Športna dvorana Fit Top 1988, iz gradbene deponije. 
Čas. opredelitev: rimsko obdobje. 
Našel: Milan Sagadin (ZVNKD Kranj). 
Foto: Peter Škrlep.
73. ODLOMEK BRONASTE KRIŽNE SPONKE
dol.: 4,2 cm, viš.: 3,0 cm 
Žeje pri Komendi 1989. 
Najdena na njivi parc. št. 815, 814 k. o. Moste. 
Čas. opredelitev: 4. st. po Kr. 
Našel: Milan Sagadin (ZVNKD Kranj). 
Foto: Peter Škrlep. 
Literatura: Sagadin 1990, 187.