Mlajša železna doba - latensko obdobje

 
37. BRONASTA SPONKA
dol.: 8 cm, viš.: 3 cm
Mengeš, Drnovo. 
Čas. opredelitev: 3.–2. st. pr. Kr.
Hrani: MK.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Sagadin 1979, 271–272, sl. 16.
38. GROB 5 
Žgan grob, 3. 7. 1939 ga je za Narodni muzej izkopal Rajko Ložar. 
KERAMIČNI KANTAROS
KERAMIČNI VIJČEK
STEKLENA ROČAJA
BRONASTA PRSTANA
BRONASTI OBESEK
Mengeš – Staretova drevesnica.
Čas. opredelitev: zač. 1. st. pr. Kr. – 1. st. po Kr.
Hrani: NMS, inv. št. P 10144–P 10147, P 10149.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Gabrovec 1965, 103, t. 5: 1, 4, 6, 7; Gabrovec 1975c, 193.
39. BRONASTI OKOV
dol.: 6,0 cm
Gobavica 1998, posamična najdba.
Čas. opredelitev: 1. st. po Kr.
Hrani: IZA ZRC SAZU, ZŠ: S2-28.
Foto: Peter Škrlep.
40. BRONASTA SPONKA
dol.: 4,1 cm
Gobavica 1998, sonda 1.
Čas. opredelitev: 1. st. po Kr.
Hrani: IZA ZRC SAZU, ZŠ: S1-21.
Foto: Peter Škrlep.
41. ŽELEZNI PRSTAN Z GEMO
viš.: 2,8 cm
Gobavica 1998, posamična najdba.
Čas. opredelitev: 1. st. po Kr.?
Hrani: IZA ZRC SAZU, ZŠ: S1-25.
Foto: Peter Škrlep.