Mlajša kamena doba - neolitik in bakrena doba - eneolitik

 
5. KAMENA SULIČNA IN PUŠČIČNA OST
dol.: 6,4 cm
dol.: 1,3 cm
Homški hrib 1998.
Čas. opredelitev: 5.–4. tis. pr. Kr.
Hrani: France Stele.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Cevc 1998, 10, sl. 4.
6. KAMENA PUŠČIČNA OST
dol.: 2,4 cm, šir.: 0,9 cm
Dragomelj 1997.
Čas. opredelitev: 5.–4. tis. pr. Kr.
Hrani: OA FF Lj.
Foto: Peter Škrlep.
7. KAMENA SEKIRA
viš.: 3,9 cm, šir.: 2,9 cm
Dragomelj 1997.
Čas. opredelitev: 5.–4. tis. pr. Kr. 
Hrani: OA FF Lj.
Foto: Peter Škrlep.
8. ODLOMEK KERAMIČNEGA LONCA 
ODLOMEK KERAMIČNE SKLEDE 
KERAMIČNI ZAJEMALKI
vel. fr.: 5,3x4,9 cm
vel. fr.: 7,3x4,0 cm
dol.: 5,6 cm, pr. t.: 2,3x2,6 cm
dol.: 6,6 cm, pr. t.: 2,0x1,9 cm
Dragomelj 1997.
Čas. opredelitev: 5.–4. tis. pr. Kr.
Hrani: OA FF Lj.
Foto: Peter Škrlep.
9. ODLOMKI LONČENINE
Homški hrib 1998.
Čas. opredelitev: 5.–4. tis. pr. Kr.
Hrani: Tone Cevc.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Cevc 1998, 10, 12, sl. 12.
10. ODLOMKI LONČENINE
Homški hrib 1998.
Čas. opredelitev: 5.–4. tis. pr. Kr.
Hrani: Tone Cevc.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Cevc 1998, 10–11, sl. 13.
11. KERAMIČNA ZAJEMALKA
dol.: 8,7 cm, pr. t.: 3,6 cm
Kriški grad 1998.
Čas. opredelitev: 5.–4. tis. pr. Kr.
Hrani: Miran Bremšak.
Foto: Peter Škrlep.
12. KERAMIČNI ZAJEMALKI
dol.: 3,1 cm, pr. t.: 2,2x1,8 cm
dol.: 4,3 cm, pr. t.: 2,7x3,1 cm
Kriški grad 1998.
Čas. opredelitev: 5.–4. tis. pr. Kr.
Hrani: France Stele.
Foto: Peter Škrlep.
13. KAMENE SEKIRE 
dol.: 9,8 cm, šir.: 4,1 cm
dol.: 8,2 cm, šir.: 4,1 cm
dol.: 6,9 cm, šir.: 3,4 cm
Najdišče neznano.
Čas. opredelitev: bakrena doba?
Hrani: MK, inv. št. P 58, P 61, P 62.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Gabrovec 1965, 92, t. 15: 6–8.
14. KAMENA KLADIVASTA SEKIRA
dol.: 18,5 cm, šir.: 5,1 cm
Trzin. Najditelj: Marko Hrovat.
Čas. opredelitev: bakrena doba?
Hrani: Muzej Mengeš, akc. št. 1998/011–3.
Foto: Peter Škrlep.
15. TERILNI KAMEN ZA ŽRMLJE
dol.: 16,2 cm, šir.: 11,5 cm
Homški hrib 1998.
Čas. opredelitev: 5.–4. tis. pr. Kr.
Hrani: Tone Cevc.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Cevc 1998, 10, 12, sl. 6.