Bronasta doba

 
16. BRONASTO BODALO
dol.: 13,0 cm
Najdeno v strugi Kamniške Bistrice kakih 100 m južno od Šumberka leta 1956.
Čas. opredelitev: okoli 1500 pr. Kr.
Hrani: NMS, inv. št. P 13049.
Foto: Tomaž Lauko (NMS).
Literatura: Gabrovec 1965, 92, t. 6: 6; Gabrovec 1975a, 178; Gabrovec 1983, 26, t. 2: 6; Šinkovec 1995, 95, t. 27: 182.
17. BRONASTA SEKIRA - DLETO
dol.: 10,4 cm
Ihan, natančnejše najdišče ni znano.
Čas. opredelitev: 1800–700 pr. Kr.
Hrani: MK, inv. št. P 106.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Gabrovec 1965, 94, t. 8: 12; Gabrovec 1975a, 178; Šinkovec 1995, 114, t. 34: 228.
18. BRONASTA IGLA
dol.: 14,8 cm
Domžale, natančnejše najdišče ni znano.
Čas. opredelitev: 1200–900 pr. Kr.
Hrani: MK, inv. št. P 20.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Gabrovec 1965, 94, t. 6: 7; Gabrovec 1975a, 178; Šinkovec 1995, 121, t. 36: 258.
19. BRONASTA IGLA
dol.: 13,3 cm
Kamnolom pod Gobavico 1970. 
Najditelj: Jože Ogrin.
Čas. opredelitev: 1200–1000 pr. Kr.
Hrani: MK.
Foto: Peter Škrlep.
Literatura: Zupančič 1979, 19, t. 1: 9.
20. DEPO I in II
POGAČE IZ BAKRA IN BAKROVIH ZLITIN
SUROVCI IZ BAKRA IN BAKROVIH ZLITIN
BRONASTI INGOTI
ODLOMKI PLOČEVINE
ODLOMKI AMFORNEGA BRONA
ODLOMKI BRONASTIH SEKIR
Dragomelj 1995.
Čas. opredelitev: 11.–10. st. pr. Kr.
Hrani: NMS, inv. št. P 19163–P 19264.
Foto: Tomaž Lauko (NMS).
Literatura: Turk 1997, 49–52.