Bronasta doba 
 

     Nedavne arheološke raziskave v Dragomlju so zapolnile belo liso v bronastodobni poselitvi Mengeškega polja. Naselbina iz pozne bronaste dobe in nekaj posamičnih, naključno odkritih najdb iz okolice dokazujejo, da je bil ta prostor obljuden tudi v bronasti dobi, slabo poznavanje pa moramo pripisati predvsem slabši raziskanosti. 
Karta 3
     Posamične najdbe ne povedo mnogo o življenju takratnih prebivalcev, so pa nedvomni dokaz človekove prisotnosti. Bronasto bodalo (št. 16) iz struge Kamniške Bistrice pod Šumberkom (okoli 15. st. pr. Kr.), bronasta sekira, morda dleto (št. 17) iz Ihana in bronasta igla (št. 18) iz Domžal (okoli 12. st. pr. Kr.) nakazujejo poselitev ravninskih predelov Mengeškega polja v bronasti dobi (karta 3). 

     Irena Šinkovec