PONOVNA POSTAVITEV KIPOV
FRANCETA PREŠERNA IN JANEZA TRDINE


Govor direktorja Muzeja Mengeš g. Janeza Škrlepa na ponovnem odkritju spomenikov Franceta Prešerna in Janeza Trdine 6. junija 1998

"Spoštovani gostje, dragi Mengšani, predragi Slovenci! 
    Skrb za našo kulturno dediščino, skrb za naš slovenski svet nas vznemirja. Pozdravljam Vas v imenu Muzeja Mengeš. Danes bomo ponovno odkrili in blagoslovili, tu v Pristavi, spomenika Francetu Prešernu in Janezu Trdini, delo kiparja in rezbarja Franceta Ropreta, ki je bil tu doma. 
    Kipa, izdelana v glini, sta bila leta 1938 nameščena na vhodna betonska stebra Ropretove domačije. Vojno vihro sta prestala nepoškodovana. Po kiparjevi smrti pa je tu zagospodarila tovarna glasbil. Bila je slab gospodar. V šestdesetih letih je zelo poškodovana kipa dal odstraniti takratni predsednik Turističnega društva Milan Jenčič in ju shranil doma. 
    Pred dvema letoma je Muzej Mengeš kipa prevzel in ju dal restavrirati kiparju Mihu Kaču, kasneje pa uliti v bron livarju Matjažu Štinetu. Odstranili smo dotrajana betonska stebra in ju nadomestili s kamnitima enake oblike. Dvignili smo tudi do sedaj zasuta zaščitna vogelna kamna. Kamnoseška dela je odlično opravil mojster Andrej Burgar s sodelavci, ostala gradbena dela pa Janez Dimec po načrtu arhitekta Toneta Benda. Organizator obnove je Zavod Muzej Mengeš, generalni pokrovitelj pa Občina Mengeš. 
    Za marsikoga morda nekoliko nenavadna lokacija spomenikov, gotovo pa tudi nenavadni upodobitvi Prešerna in Trdine kažejo na samosvoj edinstven pristop kiparja do zastavljene naloge. Namen je gotovo dosežen. Pristava, ta prijazen konec Mengša, je cenila kiparja, on pa je s postavitvijo teh spomenikov dvignil kulturno raven prostora. Danes vsaj deloma vračamo Pristavi nekdanji sijaj. 
    Tri pomembne osebnosti slovenskega naroda, trije rodoljubni in zavedni Slovenci: France Prešeren, Janez Trdina in France Ropret so nas napeljali na misel, da ponovno odkritje teh spomenikov posvetimo 150. obletnici programa Zedinjene Slovenije, katerega pobudnik in oblikovalec je bil celovški kaplan Matija Majer Ziljski. 
    Prosim slavnostnega govornika, predstavnika Univerze v Ljubljani, dekana Teološke fakultete profesorja doktorja Janeza Juhanta, da spregovori v spomin na te slavne dogodke slovenske zgodovine." 
    "Zahvaljujem se slavnostnemu govorniku prof. dr. Janezu Juhantu. Sedaj pa prosim predstavnika Občine Mengeš in prof. dr. Janeza Juhanta, da odkrijeta spomenika. 
    Prav je, da smo hvaležni Bogu, da je dal našemu narodu tako velike ljudi. Naj jih daje tudi danes in za naprej. Hvaležni torej prosimo božjega blagoslova." 
    "Zahvaljujem se gospodu župniku Mateju Zevniku za blagoslov. Sedaj pa na željo direktorja g. Jožeta Mlakarja izročamo spomenika z okolico v upravljanje zavodu INCE Mengeš, ki sedaj domuje na nekdanji Ropretovi domačiji."
 

Del programa Zedinjene Slovenije


 


Ob 150. obletnici programa Zedinjene Slovenije 

Bog našo nam deželo, 
Bog živi ves slovenski svet. 
France Prešeren 

Izročil sem se in zapisal 
vodnici Resnici in boginji Kritiki. 
Janez Trdina 

Odkritje in slovesen blagoslov ob 150. obletnici programa Zedinjene Slovenije spomenikov Franceta Prešerna in Janeza Trdine, delo kiparja Franceta Ropreta, je bilo v soboto, 6. junija 1998, ob 20. uri na Ropretovi cesti 23 v Mengšu. 

Slavnostni govornik je bil dekan Teološke fakultete prof. dr. Janez Juhant. 
Kulturni program so oblikovali Mengeška godba, Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš in Mladinski pevski zbor župnije Mengeš. 

Generalni pokrovitelj je bila Občina Mengeš.