EVHARISTIČNI KRIŽ


Postavljanje Evharističnega križa
Blagoslov Evharističnega križa
Blagoslov Evharističnega križa
Blagoslov Evharističnega križa
PONOVNA POSTAVITEV EVHARISTIČNEGA KRIŽA "PRI ANGELČKU" NA GOBAVICI 

(govor predsednika organizacijskega odbora za ponovno postavitev EVHARISTIČNEGA KRIŽA g. Janeza Škrlepa) 

    "Spoštovani! 
    V času, ko premnogi Slovenci največkrat površno segajo po izročilu drugih narodov in drugih kultur smo se odločili poglobljeno in sistematično prisluhniti lastni kulturni dediščini. 
    Srce, razum in duša so v tej naši dediščini. Srce, razum in duša naših prednikov kot dragocena dediščina nam in našim potomcem. 
Vsako nasilno poseganje v to dediščino trga korenine narodne samobitnosti in grobo ruši našo slovensko identiteto. Veseli smo, da se slovenski človek vedno bolj in bolj zaveda dragocene lastne materialne, srčne in duhovne kulture, ki jo je med Mediteranom in Balkanom, med Panonsko nižino in Alpami stoletja oblikovala svojo lastno podobo, svoj biser med biseri v mozaiku drugih kultur. 
    Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš je v sodelovanju z Muzejem Mengeš in financiranju Župnišča Mengeš rekonstruiralo ta lep Evharistični križ "Pri angelčku". 
    Križ je bil prvotno postavljen leta I935 v spomin na 1900 let odrešenja ob evharističnem kongresu v Ljubljani. Že leta (937je bil zaminiran, vendar ni padel. Mengšani so ga popravili, podrt pa je bil 25. maja I952 po nalogu "višjih". Križ je ponovno postavljen letos ob 1250. obletnici krščanstva med Slovenci in v spomin na obisk papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji. Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri obnovitvenih delih. Posebna zahvala za soglasje gre gospe Ljudmili Berlot in gospe Ivani Svetlin, ki sta lastnici zemljišča. Vsem izvajalcem del, to so bili: Miha Skok - študent arhitekture, ki je po razpoložljivih podatkih izdelal načrte, Hoja Ljubljana (g. Hitij), Graditelj Kamnik (g. Jamšek), Intergrad Kamnik (g. Pibernik), Krom Ljubljana (g. Medvešček), Timpanon iz Mengša (g. Hribar), pasarstvo Viktor Dornik, Elektroinstalacije Milan Skočaj, Skanja Mengeš (g. Skok), Tesarstvo Peter Kosec, Kamnoseštvo Andrej Burgar, lektoriranje ga. Helena Škrlep, Oranžerija Brane Peterlin, MI AMIGO Tatjana in Milan Strmšek, mengeški gasilci, Stane Mesar iz Trzina in Jože Skok iz Rašiške ulice. Posebna zahvala gre seveda številnim Mengšanom, ki so bili pobudniki ponovne postavitve križa, posebno g. Tinetu Mraku in g. Jožetu Travnu. 
    Zahvaljujemo se vsem, ki finančno podpirate obnovo kulturne dediščine v organizaciji našega kulturnega društva in Muzeja Mengeš, posebno firmi Silvatica Mengeš, Mizarstvo Ipavec, firmi Šalamon Ljubljana in trgovini Šum Ljubljana. 
    Evharistični križ naj bo svetilnik nad Mengšem. Svetilnik, ki sveti, da ne bi hodili brez cilja, zato klicem župnika gospoda Mateja Zevnika, da križ, znamenje naše vernosti blagoslovi." 

    Pri slovesnem obredu blagoslovitve so sodelovali: mladinski župnijski pevski zbor, Mengeški zvon in številni verniki iz Mengša in okolice. Po blagoslovitvi križa je predsednik organizacijskega odbora g. Janez Škrlep nadaljeval: 

    "Spoštovani! 
Izročili smo Evharistični križ v božje varstvo, sedaj ga izročam v oskrbo družini Sivec Strmšek. Naj častno in skrbno bedijo nad njim in njegovo okolico in naj bodo za to deležni božje darežljivosti" 

Mengeš, 31. 5.1996


 

Muzej Mengeš je v sodelovanju s Kulturnim društvom Franca Jelovška Mengeš in sofinanciranjem Župnišča Mengeš rekonstruiralo Evharistični križ "Pri angelčku" na Gobavici. Križ je bil prvotno postavljen leta 1935 v spomin na 1900 let odrešenja ob evharističnem kongresu v Ljubljani. Leta 1937 je bil zaminiran, padel pa ni. Mengšani so križ popravili, 25. maja 1952 pa je bil po nalogu "višjih" podrt. Križ je bil ponovno postavljen leta 1996 ob 1250. obletnici krščanstva med Slovenci in v spomin na obisk papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji. Načrte za križ je po razpoložljivih podatkih izdelal študent arhitekture Miha Skok. Križ je visok 7,5 m in je znotraj osvetljen.