2003

Odkritje spominske plošče ob 300. obletnici rojstva p. Ferdinanda Avguština Hallersteina

2001

Zaščitna arheološka izkopavanja v Mengšu 

Protective archeological excavation in Mengeš 

2000

Odkritje spomenika ob 300. obletnici rojstva Franca Jelovška

1998

Ponovna postavitev kipov Prešerna in Trdine

1997

Obnova kipa Pieta v Zelenševem znamenju in ureditev okolice

1996

Evharistični križ pri Angelčku