Muzej Mengeš in Oddelek za Slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Petek 28. oktober 2005, grad Jablje v Loki pri Mengšu


Janez Trdina (Mengeš, 29. maj 1830 - Novo mesto, 14. julij 1905)

Zgodovinar, učitelj, publicist, etnolog, pisatelj, kritik, narodni buditelj Slovencev in Hrvatov. Kot gimnazijski profesor je služboval na varaždinski in reški gimnaziji na Hrvaškem. Že pri 37. letih je bil prisiljeno upokojen. Po upokojitvi je do svoje smrti živel v Novem mestu.10.00 - 10.30

----Sprejem

10.30 - 11.00

----Janez Škrlep Uvodne besede

----Aleksander Bjelčevič Predstavitev sodelavcev simpozija

11.00 - 12.00

----Irena Gantar Godina Janez Trdina:izseljenec in "Slavjan"

----Milena Mileva Blažić Različni teoretični pogledi na Bajke in povesti Janeza Trdine

----Alenka Jensterle Doležal Paradoks ženske v delu Janeza Trdine

12.00 - 12.15

----Odmor

12.15 - 13.15

----Vlado Nartnik Petelinja motivika v Trdinovih zapisih verskih bajk

----Igor Kramberger Trdina v Logarjevi redakciji

----Alenka Koron Janez Trdina in Washington Irving: o genezi fikcije v njunih kratkih ----pripovedih skozi komparativistična očala

13.15 - 13.45

----Odmor

13.45 - 14.45

----Barbara Pregelj Trdina in Cervantes

----Katja Mihurko Poniž Ob stoletnici rojstva Silve Trdina, nečakinje Janeza Trdine

----Alenka Divjak Pouk tujih jezikov v Trdinovih časih - zlasti angleščine

----Mira Delavec Janez Trdina skozi Tomanovo korespondencoSimpozij sta omogočili Občina Mengeš in Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.